Rizikové kácení a výškové práce


Provádíme rizikové kácení stromů a ořezy stromů za bezkonkurenční ceny.   Cena za rizikové kácení stromů se určuje individuálně podle náročnosti a rizikovosti prací, které posoudíme na základě osobní prohlídky.
Faktorů které ovlivňují cenu za rizikové kácení stromů je mnoho (druh dřeviny, průměr, výška, náklon, okolní zástavba, elektrické vedení apod.) a proto se nedá stanovit paušálně.
Kácíme od shora, pomocí lanové techniky, vysokozdvižné plošiny i od pařezu.
Sjednejte si schůzku a strom přijedeme zdarma nacenit. Nevylučujeme ani možnost pokácení za dřevo ze stromu.

Dohodnutá cena je konečná a ani v případě nečekaně ztížených pracovních podmínek se v žádném případě nenavyšuje.

Samozřejmostí je také pojištění odpovědnosti za škody a to ve výši 5mil.

Pokud je nutné sjednat povolení pokácení stromu zařídíme jej za Vás zdarma


Povolení pro kácení stromů

Kácení stromů s povolením
  Pro kácení stromů které mají ve výšce 1,3m nad zemí obvod větší než 80cm je potřeba mít povolení od obecního nebo městského úřadu.
Tato povinnost se týká kácení stromů mimo trvale obydlená místa jako jsou chaty, rekreační plochy, stromořadí atd.

Kácení stromů bez povolení
  Dne 1. listopadu 2014 vstupuje v platnost novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
Vyhláškou č. 222/2014 Sb., se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, s účinností od 1. 11. 2014,
kdy mění režim povolení kácení dřevin, a to zejména v zahradách.
Nově není třeba povolení ke kácení pouze pro ovocné dřeviny s velikostí obvodu kmene nad 80 cm měřeným ve výšce 130 cm nad zemí,
rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří
nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. V ostatních případech záměr kácení dřevin podléhá povolení orgánu ochrany přírody
a krajiny ve správním řízení.

Rizikové káceníVýškové práce


Objednávky výškových prací
Tel: 731 407 458